Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Monet - seminaari 2024
23.-24.5.2024
Lähetys aukeaa alla olevaan ikkunaan tapahtuman alkaessa.

Vuosittainen MONET-seminaari tarjoaa ajankohtaista tutkimustietoa, käytännön työkaluja ja mielenkiintoisia keskusteluja kulttuurisen moninaisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin risteyskohdassa. MONET-seminaarissa syvennytään yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja kotoutumisen kysymyksiin kahden päivän aikana. Tämänvuotisen MONET-seminaarin teemana on kuulumisen tunne. Millaisia kokemuksia Suomen kulttuurisesti moninaisella väestöllä on yhteiskuntaan kuulumisesta? Mitä esteitä yhteiskuntaan kuulumisen tiellä on?

Ohjelma

Seminaari on tänä vuonna kaksipäiväinen. Ensimmäisenä päivänä käsitellään kuuluvuuden tunteita heikentäviä kokemuksia, kuten syrjintää, rasismia ja stigmaa. Syvennymme myös saamelais- ja romaninuorten kokemuksiin kuuluvuudesta ja voimavaroista. Toisena päivänä peilataan Suomeen muuttaneiden kokemuksia yhteiskuntaan kuulumisesta tuoreimpaan tutkimustietoon, ja kuullaan yhdenvertaisuutta edistävien hanketoimijoiden terveisiä kentältä.

Perjantai 24.5.

09:00–10:00 Aamupala ja verkostoituminen – Tervetuloa paikan päälle tapaamaan vanhoja tuttuja ja tutustumaan uusiin ihmisiin, jotka työskentelevät tämän aiheen parissa.

Tapahtumaan paikan päällä perjantaina osallistuville tarjoamme myös mindfulness-session klo 9:10-9:40. Tule aloittamaan aamusi rentouttavalla ja voimaannuttavalla mindfulness-hetkellä, jossa lempeän liikkeen sekä läsnäolo- ja hengitysharjoitusten avulla herätellään kehoa, rauhoitutaan hetkeen ja virittäydytään kuulemaan toisen seminaaripäivän inspiroivia aiheita.

10–11.15: Sessio 1: Tutkittua tietoa kuulumisesta: mitä tiedämme syrjintäkokemusten yhteydestä yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja elämänlaatuun?

· Minä kuulun vai kuulunko? - Mahanmuuttaneiden kokemuksia MoniSuomi-väestötutkimuksen tuloksien valossa – Hannamaria Kuusio, THL

· Osallisuuden kokemus ja yksinäisyys ulkomailla syntyneellä väestöllä – Lars Leeman, THL

· Kotoutumisen kokonaiskatsaus: Syrjintäkokemusten yhteys elämänlaatuun ja sosiaalisiin identiteetteihin – Mona Eid, THL ja Tuuli Anna Renvik, Helsingin kaupunki

11:20-11:30 Tauko

11.30–12.30: Sessio 2: Valtakunnalliset hankkeet kulttuurisesti moninaisen väestön yhdenvertaisuutta edistämässä: mitä työkaluja eri toimijoilla on syrjinnän vähentämiseksi, hyvien väestösuhteiden rakentamiseksi ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiseksi?

· Paneelikeskustelu – Nexhat Beqhiri, Hyvät väestösuhteet -hanke (ELY-keskus), Mona Eida, Antirasistisen työotteen vahvistaminen: kiihdyttämistä ja valtavirtaistamista -hanke (THL), Ilona Korhonen, Kumppanina kotoutumisessa (Uudenmaan ELY-keskus) ja Anni Hyvärinen (pj), Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio (THL), Risto Alatarvas (Yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanohanke, VNK)

12:30-13:30 Omakustanteinen lounas

13.30–15.15: Sessio 3: Koti Suomessa: millaisia kokemuksia Suomeen muuttaneilla on kuulumisesta yhteiskuntaamme?

· Syventyminen koettuun kuulumisen kokemukseen lyhytdokumenttien kautta – Mielenterveyttä maahantuloon -videosarja, THL

· Järjestöt edistämässä Suomeen muuttaneiden yhdenvertaista osallisuutta ja kuulumisen tunnetta -paneeli – Mania Al Khatib, Suomi-Syyria-ystävyysseura, Hodan Mohamed, Yhteiset lapsemme ry, Dora Puhakka, Jade yhteisö ry ja Anna Lenkewitz, Nice Hearts ry

15:15–15:30 Seminaarin päätöspuheenvuoro, Minna Säävälä, TEM

Kohderyhmä
Seminaari on suunnattu yhdenvertaisuuden, kulttuurisen moninaisuuden ja maahanmuuton parissa työskenteleville ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tapahtuma palvelee parhaiten päätöksentekijöitä, valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien viranomaisia, sosiaali- ja terveysalan sekä maahanmuuton asiantuntijoita, tutkijoita ja järjestötoimijoita.

Seminaari on maksuton.

MONET-seminaarin järjestävät yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) MONET-asiantuntijaryhmä ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kotoutumisen osaamiskeskus.
Seminaari on maksuton.

Tervetuloa oppimaan, jakamaan tietoa ja verkostoitumaan!

Lisätietoja:

Saida Mäki-Penttilä
erikoissuunnittelija, THL

Mari Isomäki
suunnittelija, THL

monikulttuurisuus@thl.fi

Pääset tarkistamaan selaimesi yhteensopivuuden palvelumme kanssa tästä linkistä.

Mikäli lähetyksen ääni ei kuulu, kannattaa sivusto päivittää uudelleen. Tämä korjaa useimmat ongelmat.